پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مجتمع آب درمانی ایستی سو (آبگرم )


اين چشمه در 25 کيلومتری جنوب شهرستان و در طول جغرافيايي 00 , 05 , 47 شرقی و عرض جغرافيايي 06 , 59  , 36 شمالی واقع شده است و ارتفاع دهنه آن از سطح آبهای آزاد 1828 متر است . چشمه مزبور در دامنه آب پخشان شمال روستای آبگرم با جريان دايمی و با دبی 20 ليتر در ثانيه از دهانه چشمه جاری است . چشمه های مورد نظر در امتداد يک گسل با جابجائی افقی و در کف دشت قرار گرفته است .


دمای آب آن 42 درجه سانتيگراد ( توربيد تيد , شفاف ) , مزه ( ملحی و گس) , رنگ ( بی رنگ ) , بو ( بی بو ) , تيپ آب چشمه بيکربنات سولفات کلسيک گرم می باشد.

این چشمه برای درمان امراض پوستی و استخوانی مفید بوده و سالانه پذیرای مهمانان و گردشگران زیادی از استانهای  مختلف کشور می باشد 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0