يکشنبه, 31 تير 1403
  • ساعت : ۱۱:۰۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 
  • کد خبر : ۲۱۲۲
اجرای ادامه پروژه كانال پشت بانك صادرات به طول ۵۰ متر تاخیابان چایكنار توسط شهرداری قره آغاج
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0