يکشنبه, 31 تير 1403
  • ساعت : ۱۰:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 
  • کد خبر : ۲۱۲۱
next    /  4 prev
حضورمهندس حیدری سرپرست شهرداری قره اغاج در سازمان راه وشهرسازی و مدیریت بحران كشور
حضورمهندس حیدری سرپرست شهرداری قره اغاج بهمراه اعضای شورای اسلامی شهر قره آغاج و نماینده محترم شهرستان های چاراویماق وهشترود در سازمان راه وشهرسازی و مدیریت بحران کشور ودیدار با معاونت محترم راه وشهرسازی ورئیس سازمان مدیریت بحران کشور درتهران وبررسی مسائل ومشکلات درخصوص مشکلات مربوط به مسکن والحاقات محدوده شهری ودرخواست های مربوط به رفع موانعات آبخیز داری وغیره..... قبل از وقوع هر بحران
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0