دوشنبه, 7 فروردين 1402
  • ساعت : ۱۴:۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ 
  • کد خبر : ۲۰۹۳
هرس كردن درختان مزاحم سطح شهر توسط شهرداری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0