پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 17 تير 1399           English
فهرست اصلی

اعضای دوره چهارم شورای شهر قره آغاج
تغییرات پستی اعضای شورای اسلامی شهر قره آغاج پس از انتخابات هیات رئیسه شورای شهر در سال 1394


تغییرات شورای اسلامی شهر قره آغاج بعد از انتخاب شهردار از بین اعضای شورا در دور چهارملازم به توضیح است با انتخاب آقای علی لازمی ، عضو شورای شهر بعنوان شهردار قره آغاج ، آقای محمد شعبانی عضو علی البدل بعنوان عضو اصلی شورای اسلامی شهر قره آغاج معرفی شد .


 
اعضای اصلی شورای اسلامی شهر قره آغاج در دوره چهارم انتخابات شوراهای  اسلامی شهر و روستا

سایت پورتال شهرداری قره آغاج

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8