پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهرداری قره آغاج
  فهرست اصلی
  

  فهرست پروژه های قابل سرمایه گذاری
  

فهرست پروژه های قابل سرمایه گذاری شهرداری قره آغاج

1- مجتمع فنی – خدماتی

2- مجتمع اداری - تجاری

3- استخر شنا

4- هتل آپارتمان

5- تفرجگاه شهری

6- کارخانه پسماند

7- احداث ترمینال

برای کسب اطلاعات بیشتر ، روی پروژه مورد نظر کلیک کنید

 


سایت پورتال شهرداری قره آغاج