پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 17 تير 1399

فهرست اصلی


موقعيت جغرافيايي شهرستان

شهرستان چاراويماق به مركزيت شهر قره آغاج با وسعت حدود 3208/12 كيلومتر مربع معادل 7/05 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است . اين شهرستان در جنوب استان قرار گرفته و از شمال به شهرستان هشترود ، از جنوب به شهرستان هاي تكاب و شاهيندژ استان آذربايجانغربي ، از شرق به شهرستان ميانه و شهرستان ماهنشان استان زنجان و از غرب به شهرستان هشترود و مراغه محدود شده است . اين شهرستان داراي 1 مركز شهري ، 2 بخش و 223 آبادي داراي سكنه است .

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8