پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 17 تير 1399

فهرست اصلی


پيشينه تاريخي و وجه تسميه نامگذاري شهرستان

چاراويماق مركب از دو كلمه چهار ( فارسي ) + اويماق ( تركي ) است كه اويماق به معني ايل و طايفه مي باشد و احتمالاً نامگذاري اين منطقه به اين نام به دليل زندگي چهار ايل و قبيله در اين منطقه در زمانهاي گذشته بوده است .

بعضي ها هم چاراويماق را به معني چهار نوع آب و هوا مي دانند . همچنين بنا به روايتي نام منطقه چاواويماق بوده كه «چاو» به مرور زمان به «چار» تغيير يافته است و «چاو» به معني پول بوده و كلمه تركي مي باشد و «اويماق» به معني كندن و يا ضرب بوده يعني محل ضرب سكه و پول .


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8